הפעלות חדשות

הפעלות לכל זמן ומקום


הפעלת החודש

שמות בירושלים

מחלקים את כל המשתתפים לקבוצות כך שבכל קבוצה יהיו כחמישה משתתפים. כל קבוצה מקבלת דף ועט. המנחה מודד דקה ובדקה זו כל קבוצה צריכה לכתוב כמה שיותר שמות של ירושלים. לאחר מכן מודדים שוב דקה וכל קבוצה צריכה לכתוב כמה שיותר שכונות שיש בירושלים. ניתן להמשיך ככה עם עוד שאלות על ירושלים. מנצחת הקבוצה שמצאה הכי הרבה שמות.   ...

נֹעם מאירסון

לכניסה

בחרו אזור