הפעלות חדשות


הפעלת החודש

תחרות שירי גשם

מתחלקים לשתי קבוצות, הקבוצה הראשונה מתחילה לשיר שיר שקשור לגשם, ואז הקבוצה השניה מתחילה לשיר שיר אחר שקשור לגשם. הקבוצה הראשונה שאין לה שיר חדש - נפסלת.

נֹעם מאירסון

לכניסה

בחרו אזור