תכנית הישרדות

המשך וליווי לצוות

במסגרת הרצון לשמר ולהעמיק את התהליך המשמעותי שעברה קבוצה במפגשים, מוצגת כאן תכנית המשך אשר מטרתה למקסם את החוויה שעברה הקבוצה ולהעניק לצוות החינוכי כלים נוספים, חינוכיים וטיפוליים על מנת שיוכל להמשיך לעבוד עם הנערים מן המקום בו הפסיקו המפגשים, תוך העצמה אישית של כל אחד מאנשי הצוות ויצירת מטרות משותפות. הרעיון הוא לעבוד רק עם הצוות בהתבסס על הידע ועל ההיכרות האישית של המדריך עם חברי הקבוצה שנבנתה במהלך הפעילויות, שם נחשפו דפוסי ההתנהגות של הקבוצה - נקודות חזקה ותורפה שלה. התוכנית נוגעת בכל אחד מהנערים באופן אישי וכן לכולם ביחד כקבוצה.
 

תכנית עבודה

תכנית העבודה עם הצוות החינוכי בנויה על 5 מפגשים, משך כל אחד בין 3-4 שעות. המפגשים יתקיימו אחת ל-3 שבועות ויועברו על ידי מנחה הקבוצה ובהשתתפות מחנך הכיתה, מדריך הכיתה והעו"ס. כל מפגש יתחלק לשלושה חלקים:

  1. חלק ראשון ידון בצוות והתהליך שהוא עובר בינו לבין עצמו ומול הנערים.
  2. חלק שני ידון בנערים ובבעיות שעולות מהם.
  3. חלק שלישי יעסוק במתן כלים קונקרטיים לצוות החינוכי.

בנוסף לכך, אחד מחמשת המפגשים יהיה מפגש בשטח, על מנת לנסות ליצור חוויה לימודית שאותה יוכל הצוות להעביר לנערים באופן עצמאי, וכן לשמש כיום גיבוש ואוורור לצוות החינוכי.