מסלולי העונה

מסלולים חמים


מסלול החודש

נחל כזיב- ממצפה מונפורט לחניון זיתים

לאחר חניית הרכב, נתקדם אל עבר תצפית המונפורט המסומנת בסימון שבילים אדום. לפני שנרד בשביל האדום אל ערוץ הנחל, נעצור בתצפית המסודרת אל עבר מבצר המונפורט.  הירידה לנחל חשופה לשמש ומעט תלולה, ועל כן חשוב להזהר. עם סיום הירידה נמשיך בדרך עפר ירוקה ונתקדם מזרחה (ימינה) בתוך ערוץ הנחל. הדרך חוצה את הנחל מספר פעמים, ולכן מומלץ להחליף לנעל...

נֹעם מאירסון

לכניסה

בחרו אזור