מפרי עטו

אנחנו שנינו מאותו יישוב

אנחנו שנינו מאותו יישוב

עפ"י "אנחנו שנינו מאותו הכפר"

לחן: עממי

מילים: תלמיד אלמוני

אנחנו שנינו מאותו יישוב

תמיד שחקנו תוך אותו ערוב

תמיד אספנו יחד סוכריות

ובאותה קבוצה דאגנו להיות

הלכנו אל אותם המחנות

נעצרנו באותן ההפגנות

שאפנו מאותה נרגילה

והסתרנו שהיא מגעילה

פזמון:

אך כל זה כבר עבר

כלום לא אותו דבר

לא טלפון ולא מכתב

כי אתה לא בקו

בתיכונית מיטה ליד מיטה

יחדיו הועפנו מאותה כיתה

וכשהרבצנו יחד לחמשוש

אז שלחו אותנו לשבו"ש

בשבו"ש הלכנו לאותו מקום

שאת שמו אני לא אזכיר היום

אני לא אהבתי את הרב

אך אתה התלהבת עליו

פזמון:

ומאז הכל עבר

כלום לא אותו דבר

בינינו כותל עב

כי אתה לא בקו

אני זוכר עדיין אותו דיון

איך צריך ללמוד גמרא עיון

וכשהבנתי מה אתה אומר

אז ידעתי שאבד חבר

פזמון:

ובלילות שבת

לפעמים הלב נצבט

אך אני יודע שזה לשוא

כי אתה לא בקו