מפרי עטו

שיר לאחיינית

טל-אור, טל-אור,

לביתנו את הבאת אור.

כשמתגלים קמטים בעור.

והשיער מתחיל לנשור.

ומתחילים לסבול בקור,

בלב הלילה השחור.

את לנו עוזרת על התקווה לשמור,

נותנת אמונה בדור,

אשר כוח יאזור.

ואיש את אחיו יעזור

ואותנו יושיעו מבור

יעזרו את משבר גיל החמישים לעבור.

ומחושך נצא לאור.