טיול בהרי ירושלים – סטף

ארץ ישראל מתוארת בתנ"ך כארץ הרים ובקעות השותה מי מטר. הגשמים מתוארים כקשר בין האדם לאלוהיו. נצא לטיול בהרי ירושלים ונסייר בין שרידי החקלאות הקדומה שבסטף ונתחקה אחר הקשר שבין גשם אדם ואדמה.

טיול בצפון – המושבה ובית הקברות של כנרת

במסלול נעבור בין השבילים העתיקים והחדשים של המושבה כנרת. נתרשם מחוות העלמות ומה"ארמון רב תפארת". נתחקה אחר חייה של רחל המשוררת, ודרכה ננסה להבין את סיפורם של אנשי העלייה השנייה. בהמשך נרד לבית הקברות, נשוטט בין הקברים הרבים ונתרשם מהנוף. ננסה להבין את סודה של רחל ואת הקסם שהכנרת הטילה עליה ועל רבים מבני דורה. לבסוף נחזור לנקודה שבה התחלנו בכניסה למושבה כנרת.